Radiostyrt overvåkning

overfyllingsvern1

LRC 3 – radiostyrt overfyllingsvern for tankbiler.

overfyllingsvern2

LRC 3-Small settes rett på termistorprobe i tank.

overfyllingsvern3

Antenne monteres på tak.

overfyllingsvern4

LRC 3-Control monteres i skap eller inne hos sjåfør.

Nødvendig utstyr

LRC3 Control

LRC 3-Control

LRC3 Small

LRC 3-Small

LRC3 lader

LRC 3-Lader

Antenne

Antenne