Crossfill prevention

SECU MultiTANK

Et komplett system som sikrer en trygg fylling og lossing av tankbiler, fra depot til bensinstasjonen.

  • Kvalitetssikring
  • Hindrer overfylling
  • Overvåker forbindelse til jord
  • Hindrer feilfyllinger og forurensing

Operasjondiagram

Secu MultiTANK

Depot

Depot forsynt med Secu MultiPID/Depot.

Tankbil

Tankbil forsynt med:

  • Secu MultiTANK
  • Secu MultiCONTROL
  • Secu MultiPOWER
  • Secu MultiTERM
  • Secu MultiGPS (optional)

Bensinstasjon

Bensinstasjon forsynt med Secu MultiPID.